G�sta Ekmansallskapet Hasse
  Om S�llskapet Utgivna Ekmanprodukter
Blog Litteratur Kalendarium L�nkar


Ekmansällskapet bildades våren 2007 i Stockholm.

Sällskapets syfte år: 

- att verka för att Gösta och Hasse Ekmans arv lever kvar och levandegöra

- att sammanställa kunskap om dem, nyansera bilden om dem samt utöka deras beundrarkrets

- att genom aktiviteter och evenemang dels tillgodogöra medlemmarnas intressen men även göra allmänheten  intresserad av Ekmännen 

- att sprida ut Ekmännens verk till allmänheten och få fler människor att förstå hur viktigt det är att värna om det kulturarv som de lämnat efter sig

- att verka för att bevara material och samlingar om och av dem för eftervärlden.

För att se vad vi gjort genom åren: Besök vårt ARKIV

Kontakta oss gärna! Vår mailadress är: ekmansallskapet@gmail.com

Vi tar tacksamt emot kunskap och material om Ekmännen samt svarar på frågor om dem om vi har möjlighet! 
Sällskapet är slutet men vi tar gärna emot stödmedlemmar. Som stödmedlem ställs det inga andra krav än att man betalar den årliga avgiften. Stödmedlemmen är passiv men blir inbjuden till aktiviteter och för information om sällskapets förehavanden. Informationen gör främst ut via mail. Som stödmedlem stödjer man dessutom vår kulturella verksamhet som strävar efter att uppnå ovansagda syften. Fyra gånger om året kommer sällskapets medlemstidning; Ekmanbladet, ut, vilket man också får som stödmedlem. Varmt välkommen till Ekmansällskapet!

Så här stödjer du Ekmansällskapet

Stödmedlemskap kostar för närvarande 100 kr (2013). Detta betalas in till Ekmansällskapets bankgirokonto: 329-1101. Ange för vem/vilka betalningen avser och för vad, t.ex. medlemsavgift 2013. Skicka sedan gärna ett kort mail till vår mailadress och bekräfta bara att du gjort inbetalningen, så går det snabbare för oss att skicka ut medlemsbladet till dig. Det är tack vare våra stödmedlemmar som vi kan vara verksamma så ert bidrag betyder mycket!

 

 
�Ekmansallskapet2011