Gösta Ekmansallskapet Hasse
  Om Sällskapet Utgivna Ekmanprodukter
Blog Litteratur Kalendarium Länkar


Pilsnerfilm.ifokus.se - T.O.F.S, Thor Odert Folke Sällskapet verkar för att sprida kunskap om pilsnerfilmen i allmänhet och om Thor Modéen i synnerhet. Strålande tider, härliga tider!

Filmstadenskultur.se - Stiftelse som förvaltar områdets kulturhistoria. Har bl.a. filmhistoriska visningar på området, butik, utställningar och arrangerar olika evenemang.

Jazzgossen.com - Karl Gerhardsällskapet vårdar minnet av revykungen Karl Gerhard (1891-1964) bland annat genom bok-, cd- och dvd-utgivning plus medlemstidning som kommer ut med fyra nummer per år. I egen regi eller i nära anknytning till sällskapet ges nutida Karl Gerhard-revyer och kuplettframföranden samt museiverksamhet.

Klassikerfilm.se - ensida för dig som tycker om svenska filmklassiker från 1930 -50-tal. Pilsnerfilm, filmkuriosa, Birollssällskapet och mycket annat finner du här.

Zarahleander.se - Zarah Leander-sällskapet startades 2007 i samband med firandet av hennes 100-årsdag, samt att de öppnade ett Zarah Leander-museum. Information om Zarah, medlemskap i sällskapet samt information om museet - allt finns här.

Julessylvain.se - Sällskapet verkar för att förvalta Jules Sylvains musikaliska arv. De vill sprida kännedom om och öka intresset för honom och hans verk.

Johnnybode.com
- Johnny Bode-sällskapet verkar för att hålla minnet och arvet efter sångaren, kompositören och skandalartisten Johnny Bode levande.

sfi.se - Svenska filminstitutets hemsida, i filmdatabasen finns all svensk filmfakta du någonsin kan vilja veta. Här finns också filmklubben Cinematekets program samt mycket mer.

©Ekmansallskapet2011